WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

woensdag 22 februari 2017

Extra geld tegen armoede

Extra geld tegen armoede
- Vanuit het Rijk is er voor 2017 extra geld beschikbaar om armoede onder kinderen en ouderen in de bijstand te bestrijden.