Kan de winterslaap van de beer leiden tot een behandeling van diabetes?

Mensen met diabetes hebben te veel glucose, een vorm van suiker, in hun bloed. Op lange termijn kan dit onder meer tot hart- en vaatziekten leiden. Bij de aandoening is een belangrijke rol weggelegd voor het hormoon insuline.

Bekijk artikel ...

Top stories of the last 30 days