es fr de nl


Derde van de gehospitaliseerde COVID-patiënten heeft na één jaar hartafwijking

Het doctoraatsonderzoek van cardioloog Maria Luiza Luchian (UZ Brussel) heeft aangetoond dat een doorgedreven screening van gehospitaliseerde COVID-patiënten op lange termijn leidt tot een betere risico-inschatting voor hart- en vaatziekten.

Bekijk artikel ...

Top stories of the last 30 days