Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 15 januari 2021

Hoe breng je de vitaliteit van je medewerkers in kaart?

Een PMO is een uitgebreid onderzoek op het gebied van gezondheid en werk. ... Een versnelde route naar een gezonde leefstijl ...


View article...