Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 15 januari 2021

Geen loon voor medewerker die weigert mondkapje te dragen, is dat terecht?

“Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid voor hun personeel. In het kader van corona betekent dat ook dat werkgevers er ...


View article...