Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 19 januari 2021

Coronavaccinaties voor zorgverleners ziekenhuizen gaan van start

Het Agentschap Zorg en Gezondheid rekent deze week bijvoorbeeld op 38.409 vaccins voor ziekenhuispersoneel in Vlaanderen. Voor het eerst ...


View article...