Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 25 november 2020

Vervroegd pensioen straks niet te betalen voor lageropgeleide en werknemer in zwaar beroep'

Of mensen met een zwakke gezondheid. Moet je daar als werkgever rekening mee houden of kijk je alleen naar fysiek zware beroepen?'', geeft Van ...


View article...