Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 27 november 2020

Ook in Nederland gratis maandverband en tampons'

Vorig jaar zette Ploumen het onderwerp al op de agenda door Kamervragen te stellen over de Schotse plannen. Het kabinet liet toen weten ...


View article...