Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 25 november 2020

De Kleine Ambassade zoekt vrijwilligers voor kinderkameractie

Helaas groeit in Schiedam één op de zes kinderen op in armoede. Het weinige geld dat er bij hen thuis is, moet aan andere belangrijke dingen ...


View article...