Provincie gaat voor een gezond en veilig Zuid-Holland

In de startnotitie wordt uitgegaan van het begrip positieve gezondheid. Daarbij staat niet alleen de behandeling van de ziektelast centraal, maar juist ...


View article...

Top stories of the last 30 days