Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 15 oktober 2020

Het doen van vrijwilligerswerk biedt iedereen voordelen

Er is ook een omgekeerd verband: je gezondheid blijft mogelijk langer op ... Dat zou kunnen komen doordat je zelf gezond moet zijn om anderen te ...


View article...