Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 21 oktober 2020

Bewustwording gezondheid leidt niet standaard tot aanpassen sport- en beweeggedrag'

Dit komt omdat corona een direct verband laat zien tussen (on)gezonde leefstijl en het verloop van de ziekte wanneer iemand besmet is. Diederik ...


View article...