Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 13 oktober 2020

Armoede neemt snel toe door pandemie, Nobelprijswinnaars roepen op tot actie

Voor het eerst in twintig jaar neemt het aantal mensen dat in extreme armoede leeft weer toe. Dat komt mede door corona, maakte de Wereldbank ...


View article...