Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 11 september 2020

We raken vooral besmet op werk of op school

 

Volgens het Agentschap Zorg & Gezondheid toont contact- en brononderzoek aan dat er een rechtstreeks verband is met de heropstart van de scholen ...


View article...