Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 16 september 2020

VN-expert De Schutter: 589 miljard dollar aan sociale maatregelen zullen niet volstaan

176 miljoen in armoede. Als men een inkomen van 3,20 dollar per dag als armoedegrens hanteert, dan zal de economische recessie die door COVID ...