Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 17 september 2020

Unicef: Nederland, haal ook Moria-kinderen ouder dan 14 jaar op

Het is heel belangrijk op hun mentale gezondheid te letten. En we willen ze een zekere toegang tot onderwijs geven. Dat zal niet op een normale, ...