Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 16 september 2020

OPTA EU publiceert Farm to Fork-actieplan om doel van 25% biologisch in 2030 te bereiken

... door OPTA, evenals de extra vereisten voor gezonde en duurzame voeding en ... die nodig zijn voor het klimaat, de biodiversiteit en de gezondheid.