Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 17 september 2020

Mondneusmasker weer verplicht in centrum van Boom

Het Agentschap Zorg en Gezondheid en de aangeduide ambtenaar-arts zijn volop bezig met de brondetectie en het opsporen van eventuele haarden ...