Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 16 september 2020

Liveblog: aantal nieuwe besmettingen per dag blijven stijgen, gemiddeld 746 per dag

Mensen in een situatie van armoede of bestaansonzekerheid hebben nood aan ondersteuning om de gratis treinritten aan te vragen. Die oproep ...