Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 17 september 2020

Kwaliteitsjournalistiek is een publiek goed

... volgens de strikte regels van de journalistieke deontologie onafhankelijke media uitgeven, zijn onmisbaar voor de gezondheid van de democratie.