Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 17 september 2020

KAMG: kies voor een sterke publieke gezondheid

De Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG) ziet in de miljoenennota terug dat het kabinet meer focus heeft op preventie en gezondheid, ...