Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 16 september 2020

Hoog tijd voor post-corona

Ook is nu duidelijk dat veel mensen in dit land op de grens van de armoede leefden. Corona heeft hen naar de verkeerde zijde van die grens geleid.