Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 15 september 2020

Geslaagde kick-off van sportproject voor daklozen

In dat traject is er onder meer aandacht voor structuur, gezondheid, hulp bij schulden en het vinden van een woning en werk. De rol die sport hierin ...