Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 10 september 2020

Een houtkachel of open haard kan slecht zijn voor je gezondheid: zo stook je veilig

Hout stoken is een risico voor de gezondheid van iedereen: mensen die in de buurt wonen, maar ook voor jezelf, als stoker. Vooral kwetsbare groepen ...