Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 4 augustus 2020

Zoo euthanaseert Hubert en Kalisa, het onafscheidelijke leeuwenpaar

De gezondheid van de de 21-jarige soulmates Hubert en Kalisa was door ouderdom en verschillende ziekten inmiddels zo aangetast en daarmee ...