Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 4 augustus 2020

Een goede relatie levert geld op. Voor beide partijen.

De huidige pandemie en de dreigende toename van faillissementen maakt pijnlijk duidelijk dat de financiële gezondheid van het bedrijfsleven van ...