Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 8 juli 2020

Hoe Tiktok eetstoornissen verheerlijkt

'Op verschillende sociale media wordt er op een 'humoristische' manier omgegaan met mentale gezondheid. Het is vergelijkbaar met memes en valt ...