Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 7 juli 2020

Het herstel moet rechtvaardig en verantwoordelijk zijn

Sociaal werkers vertellen over ongeziene angst, onzekerheid, eenzaamheid en armoede. In mijn wijk staan elke dag honderden mensen aan te ...