Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 10 juli 2020

Halve kilometer verder van de Umicore-fabriek maakt wereld van verschil

... kan al een gunstig effect hebben op de gezondheid. Dat zeggen milieu-toxicologen én experts die de bloedstalen bij de kinderen uit de Hobokense ...