Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 1 juli 2020

Gezondheid Groningers met meervoudige bevingsschade verbetert. Maar corona is een extra last

'Voor het eerst sinds 2016 zien we een verbetering in gezondheid, terwijl het tot nu toe alleen maar schrijnender werd', stelt Katherine Stroebe in een ...