Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 28 juli 2020

Farah Pahlavi kan niet bidden bij graf van sjah

“Uw Iran, een van de rijkste landen van de wereld, is nu een land waar de meerderheid in armoede leeft”, stelde Farah (81). Ze trok een vergelijking ...