Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 9 juli 2020

Als je met geld niks kunt kopen: 'Ik wil schoenen ruilen voor melkpoeder'

Armoede drijft mensen in de armen van terreurbewegingen. Het IMF moet van goeden huize komen om dat nog recht te trekken." Kinderschoenen.