Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 30 juli 2020

Alexander De Croo (Open VLD) verwijst het communautaire naar de ijskast: "Mensen beschermen ...

“Mensen beschermen, op het vlak van gezondheid en voor de economische gevolgen van de coronacrisis, zal onze enige prioriteit mogen zijn.