Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 30 juni 2020

Bevlogen Nijmeegse onderzoeker slaakt noodkreet: 'Armoede maakt ziek'

Je krijgt eerder te maken met ziekte, armoede, schulden, geweld, eenzaamheid en met discriminatie. Dat levert voortdurend stress op. Hierdoor hebben ...