Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 29 mei 2020

“In Antwerpen gaat niemand drugs dealen omdat hij geen brood kan kopen”

Antwerpse drugscriminelen komen niet in het wereldje terecht door armoede of sociale uitsluiting, maar vanwege de aantrekkingskracht van snel geld ...