Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 28 mei 2020

'Ik wil (veel) meer betalen voor mijn vlees'

En ook de gezondheid van de planeet krijgt er een fikse dreun van. Zo worden in Zuid-Amerika duizenden hectaren aan bos gekapt om soja voor ...