Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 29 mei 2020

Drievoudige crisis in Oost-Afrika: sprinkhanenplaag, overstromingen en het coronavirus

Samen vormen ze een dodelijke combinatie die honger, armoede en lijden voor miljoenen van de meest kwetsbare mensen dreigt te vergroten.