Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 29 mei 2020

De zin van het behalen van een COVID-19 keurmerk voor bedrijven in de transportbranche

In deze situaties is het ook voor veiligheid en gezondheid van groot belang om ervoor te kunnen zorgen dat de bedrijfsprocessen doorgang kunnen ...