Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 20 maart 2020

Verscherpte grenscontroles in Knokke, kappers eisen sluiting en de “coronawandelaar”

“De gezondheid is ook in onze sector belangrijk”, zegt Jef Vermeulen, ondervoorzitter van de federatie van Belgische kappers. “Daarom vraag ik aan ...