Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 26 maart 2020

Van der Poel zet zijn zinnen nu op kampioenschap in juni: "Gezondheid gaat voor, anderzijds blijf ...

De globale gezondheid gaat voor. Anderzijds blijf ik toch met een rotgevoel achter. Vier jaar geleden hebben we een plan opgemaakt richting de Spelen ...