Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 20 maart 2020

Sanquin Bloedvoorziening: 'Donors kunnen veilig bloed blijven geven'

De donor moet echt honderd procent gezond zijn om te doneren. ... De gezondheid van onze donors en patiënten die bloed nodig hebben is de ...