Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 26 maart 2020

“Heeft massaal testen op het Coronavirus nut?”

Veel mensen zijn van mening dat er massaal getest zou moeten worden. Vanuit de afdeling Publieke Gezondheid lichten wij het testbeleid toe.