Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 24 maart 2020

“Blijf in uw kot blijft absoluut prioritair. 's Avonds wat op potten rammelen, is een hol gebaar van wie ...

Het vreet niet alleen aan de gezondheid van besmette mensen maar tast elke al gespannen zenuw in de maatschappij aan. Maar doordringen doet ...