Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 27 februari 2020

Miljoenen nodig voor Den Haag Zuidwest: 'Het moet weer de wijk van hoop worden'

De armoede is groot, de werkloosheid hoog, veel mensen hebben schulden en het stadsdeel is het minst actieve stadsdeel van allemaal. Dat blijkt uit ...