Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 27 februari 2020

Gratis menstruatieproducten voor Schotse vrouwen, 'taboe bespreekbaar maken'

Het is onderdeel van het plan om menstruatie-armoede aan te pakken. Veel vrouwen hebben geen geld voor het kopen van bijvoorbeeld ...