Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 23 januari 2020

Waarom geen les over depressie in het vakkenpakket?

De schooltas is te zwaar, de aangeboden snacks te ongezond en het ontbreekt op school aan les over mentale gezondheid. Acht op de tien jonge ...