Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 22 januari 2020

Orikami is door Quote benoemd tot één van de 25 meest veelbelovende startups van Nederland

Orikami ontwikkelt digital biomarkers die gebruik maken van data en AI om tot inzichten over gezondheid te komen. Orikami werkt samen met diverse ...