Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 2 december 2019

Weggeef-kledingbeurs in Wijkcentrum West

Het doel is het bestrijden van armoede en mensen samen brengen. De bezoekers kunnen gratis kleding uitzoeken voor zichzelf en hun kinderen.