Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 2 december 2019

Waarom vitaminepillen een gebrekkige oplossing zijn

Dat tekorten in voedingsstoffen effecten hebben op de mentale gezondheid is ... Pillen slikken voor een betere hersenfunctie is voor gezonde mensen ...