Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

maandag 2 december 2019

Strijd tegen ”e-waste” is zaak van het hart

De gezondheid van de bevolking is er zo aangetast, dat de gemiddelde levensverwachting er niet boven de 39,4 jaar uitkomt. Meer dan 100 scholen ...

Follow by Email