Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 2 december 2019

Strijd tegen ”e-waste” is zaak van het hart

De gezondheid van de bevolking is er zo aangetast, dat de gemiddelde levensverwachting er niet boven de 39,4 jaar uitkomt. Meer dan 100 scholen ...